Kan Parisavtalen oppfylles?

28.08.2019 09:30 - English

Arild Underdal (UiO) om hvorvidt vi kan mestre befolkningsvekst, forbruk og teknologiutvikling.

Merk: foredraget holdes på
Christie Café (Godt Brød)

Kan vi mestre befolkningsvekst, forbruk og teknologiutvikling? Hverken Bærekraftsmålene (SDG) eller Parisavtalen gir oppskrift på hvordan målene skal nås. Hva slags styring må til for å iverksette Parisavtalen og å oppfylle Bærekraftsmålene?

csm_arild-underdal_1_06f6f03a19.png

Arild Underdal er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og Centre for International Climate and Environmental Research. Han har lang fartstid som tillitsmann i universitetssektoren, både som viserektor og rektor ved Universitetet i Oslo, i styret for Forskingsrådet, og som representant for akademia i en rekke offentlige utvalg og råd. Han deltar i internasjonale forskernettverk som analyserer vilkårene for global miljøstyring, i blant annet tilknytning til Bærekraftsmålene og Parisavtalen.

Møteleder:
Tor Halvorsen

Foredraget inngår i en serie møter av relevans for UiBs engasjement med FNs bærekraftsmål, og blir arrangert av

Forum for vitenskap og demokrati

i samarbeid med

SDG Bergen

og

Bergen Global

.

Go to webpage

Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

28.08.2019
09:30
English
Add to calendar 28.08.2019, 28.08.2019

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.