Jon Hellesnes: Den nye kalde krigen

27.05.2019 16:00 - English

Om militærpolitikk, atomvåpen og norsk USA-servilitet med filosof Jon Hellesnes (UiT).

Merk: foredraget holdes på
Christie Café (Godt Brød)

Gjennom tilslutning til NATOs atomvåpenstrategi har Norge sagt ja utrydding av store deler av menneskeheten, om det skulle trengs. Gjennom innsirkling av Russland har vi skaffet oss en fiende med tilsvarende ødeleggelseskraft. Er dette realistisk sikkerhetspolitikk?

Ifølge Hellesnes er Norge tiltenkt rollen som bondeoffer på det store sjakkbrettet. Kan en fredsnasjon gå inn for å øke krigsfaren på denne måten? Av den militærpolitiske situasjonen oppstår det filosofiske problemstillinger: Hva vil det si å være åndsfrisk og tilregnelig? Hva er nytale? Hva er pisspreik (bullshit)? Er selvbedrag mulig?

Jon Hellesnes er forfatter og filosof. Han er professor emeritus ved Universitetet i Tromsø og æresdoktor ved Universitetet i Bergen. Han har nylig utgitt boka Nato-komplekset. Om militærpolitikk, atomvåpen og norsk USA-servilitet (2019).

Møteleder:
Anders Johansen

Foredraget inngår i en serie møter av relevans for UiBs engasjement med FNs bærekraftmål, og blir arrangert av

Forum for vitenskap og demokrati

i samarbeid med

SDG Bergen

og

Bergen Global

.

Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

27.05.2019
16:00
English
Add to calendar 27.05.2019, 27.05.2019

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.