Webinar: Korona, helseprioriteringer og døden

08.04.2020 12:00 - English

Espen Gamlund (Institutt for filosofi, UiB), Ingrid Miljeteig (Bergen senter for etikk og prioritering, UiB) og Inger Lise Teig (Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB).


Med utgangspunkt i dagens situasjon har vi invitert filosof Espen Gamlund
, lege Ingrid Miljeteig og sosialantropolog Inger Lise Teig til å ta for seg problemstillinger rundt helseprioriteringer og vårt forhold til døden.

Korona-utbruddet har fått konsekvenser for hvordan vi lever, men også for hvordan vi forholder oss til døden. Dette har påvirket alt fra besøkstid for pårørende, retningslinjer for prioriteringer i helsetjenesten og hvordan vi oppfører oss i det offentlige rom til gjennomføring av begravelser.

Mens noen land, som Italia, har møtt den ekstreme situasjonen med drastiske tiltak, velger andre land, som Sverige, en mer begrenset respons. Hvorfor så forskjellige tilnærminger? Er det en sammenheng med samfunnets forhold til døden?

Vet vi noe om hvordan samfunnet opplever døden og reagerer i møtet med helsesystemer i situasjoner som en pandemi? Hvordan er helsearbeidere trent opp til å takle en situasjon som vi ser i Nord-Italia og Spania?Inger Lise Teig
er sosialantropolog og førsteamanuensis ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB. Hun underviser og forsker på organisering og ledelse av helsesektoren i vestlige land og er spesielt opptatt av hvordan ulike reguleringer og strukturer påvirker helsearbeideres autonomi og beslutningsprosesser.Espen Gamlund
er forfatter og professor i filosofi ved UiB. Gamlund har i en årrekke vært en svært aktiv formidler av filosofi. Han har publisert en rekke fagartikler om tilgivelse, klimaetikk, dyreetikk, helseprioriteringer og døden. Gamlund har forfattet to lærerbøker i filosofi. Sammen med Carl Tollef Solberg var han redaktør for fagboken Saving People from the Harm of Death (Oxford University Press, 2019), og forfattet boken Hva er døden (Universitetsforlaget, 2020), og Kunsten å moralisere (Dreyer forlag, kommer).Ingrid Miljeteig
er lege og førsteamanuensis i medisinsk etikk og nestleder ved Bergen senter for etikk og prioritering, UiB. Hun forsker på kliniske prioriteringsdilemma og hvordan helsepersonell forholder seg til ressursmangel. Hun har gjort flere feltarbeid på dette temaet i Etiopia, Tanzania og India, og er blitt spesielt opptatt av moralsk stress blant leger og sykepleiere i lavinntektsland. Miljeteig er også spesialrådgiver i Helse Bergen hvor hun er sekretær i Klinisk etikk-komité og jobber med ulike tiltak for å styrke etisk kompetanse.


Program:

13:00 Samtale

13:30 Q&A (send spørsmål inn på chat)

Webinaret
gikk på Zoom og ble direktesendt på

YouTube

.

Go to webpage

Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

08.04.2020
12:00
English
Add to calendar 08.04.2020, 08.04.2020

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.