Webinar: Bistandspenger i skatteparadis

20.05.2020 12:00 - English

Jørgen Juel Andersen (BI) og Kristine Sævold (UiB) i samtale med Peter Henriksen Ringstad (Tax Justice Network Norge).

Verdensbanken offentliggjorde i vinter

en rapport
som indikerer at bistandspenger havner i skatteparadis rett etter utbetaling.

I rapporten, som har fått enorm internasjonal oppmerksomhet, tar forskerne for seg de mest bistandsavhengige landene i verden. Resultatene indikerer at 7,5 prosent av bistanden kan ha blitt stjålet av motagerlandenes egne eliter og gjemt i skatteparadis.

Hemmeligholdet rundt korrupsjon og ulovlige kapitalstrømmer har gjort det vanskelig å forske på underslag av bistandspenger. Forskerne bak rapporten har brukt nytt datamateriale og metoder som tidligere ikke har vært prøvd for å finne lekkasje av bistandsmidler.

Hva vet vi egentlig om skatteparadis og bistandspenger og hvordan forhindrer vi korrupsjon uten å begrense bistand til verdens fattigste land?

Møt en av forfatterne av rapporten, Jørgen Juel Andersen (BI) i samtale med Kristine Sævold (UiB) og Peter Henriksen Ringstad fra Tax Justice Network Norge.


Se webinaret på YouTube.


Jørgen Juel Andersen
er førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI, hvor han jobber forholdet mellom olje og økonomisk, sosial og politisk utvikling og hvordan det påvirker et lands vekst, interne konflikter og korrupsjon.


Kristine Sævold
er
er stipendiat i historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, UiB. Hun studerer rollen skatteparadis har innen internasjonal politisk økonomi. Les hennes innlegg i VG

“Forvirring om skatteparadiser”.


Peter Hendriksen Ringstad

er statsviter og har fulgt den politiske utviklingen rundt internasjonale skattesystemer og skatteparadis tett de siste ti årene. Til daglig jobber han med analyse og politikkutvikling for Tax Justice Network – Norge, en interesseorganisasjon på området skatteparadis og finansielt hemmelighold.

Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

20.05.2020
12:00
English
Add to calendar 20.05.2020, 20.05.2020

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.