Webinar: Barn i “lockdown”: Utfordrer korona-tiltakene barns rettigheter?

02.04.2020 14:00 - English

Marianne Minde (Kirkens Bymisjon), Monica Sydgård (Redd Barna) og Jenny Krutzinna (Centre for Research on Discretion and Paternalism / UiB).

Korona-utbruddet har store konsekvenser, og ikke minst for barn. Med stengte skoler og avlyste fritidsaktiviteter er hverdagen brått blitt en annen. Det har ført til store omstillinger, med hjemmeskole, mindre omgangskrets, store deler av hverdagen tilbrakt hjemme. Det er også mye informasjon å forholde seg som kan være skremmende både for barn og voksne.

Hvordan påvirker krisen barns rettigheter og hensynet til barnets beste? Er sårbare barns liv blitt mer sårbare? Har det at stadig mer gjøres digitalt gjort at økonomiske forskjeller er blitt tydeligere? Hvordan organiseres samværsordninger og delt omsorg? Ivaretas barns rett til å bli hørt og delta i beslutninger som gjelder dem? Har mer tilstedeværende foreldre og mindre aktivitetspress gjort hverdagen bedre? Og hva skjer når vi går tilbake til normalen?


Marianne Minde
(Kirkens Bymisjon),

Monica Sydgård
(Redd Barna) og

Jenny Krutzinna
(Centre for Research on Discretion and Paternalism, UiB) møtes til samtale om hvordan barns hverdag har endret seg som følge av korona-tiltak, hvilke rettigheter som blir utfordret og hva som kan gjøres for å hjelpe sårbare barn i en uvanlig situasjon. Samtalen ledes av Idun Holgersen Økland (LawTransform/UiB)

Program:

13:00 Samtale

13:30 Q&A (send spørsmål inn på chat)

Webinaret gikk på Zoom og ble direktesendt på

YouTube.

Go to webpage

Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

02.04.2020
14:00
English
Add to calendar 02.04.2020, 02.04.2020

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.