Vi må snakke om klimaflyktninger

30.04.2019 09:30 - English

Terje Einarsen (UiB) og Vikram Kolmannskog i samtale med Jessica Schultz (CMI)

I FNs nye klimarapport ble det tegnet et dystert bilde av verdens temperaturstigning. Om utviklingen ikke reverseres, anslås det at over 140 millioner mennesker vil flykte fra klimaendringer, ekstremvær og manglende livsgrunnlag innen 2050.

Problemet er at de ikke anerkjennes folkerettslig som flyktninger etter FNs flyktningkonvensjon. Hva betyr det for dem som flykter, og for landene de flykter til? Hvilke rettigheter har egentlig mennesker som flykter fra menneskeskapte klimaendringer, og hvordan kan vi være føre var i forkant av en varslet krise?

ICJ-studentnettverk og fagutvalget for flyktning- og humanitærrett vil i samarbeid med Bergen Global ønske velkommen til en spennende panelsamtale med Terje Ein
arsen, Vikram Kolmannskog og Jessica Schultz.


Terje Einarsen er professor ved det juridiske fakultet på Universitet i Bergen og styreleder i ICJ Norge. Han skrev sin doktoravhandling om flyktningrett, og forsker nå på internasjonal strafferett, folkerett og internasjonale menneskerettigheter.

Vikram Kolmannskog er jurist og har doktorgrad i rettssosiologi. Han har skrevet avhandlingen “«We are in between» – Securing effective rights for persons displaced in the context of climate change and natural hazard-related disasters”. Han har også blant annet jobbet for Flyktningehjelpen som juridisk rådgiver innenfor klimaendringer, katastrofer og flukt.

Jessica Schultz er jurist og forsker ved Chr. Michelsens Institutt (CMI) med fokus på internasjonale menneskerettigheter og flyktningrett. Shultz sin doktorgrad ble «The Internal Protection Alternative in Refugee Law» utgitt i bokform i 2019.

Det vil serveres kaffe, te og croissanter. Alle er hjertelig velkommen!

Go to webpage

Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

30.04.2019
09:30
English
Add to calendar 30.04.2019, 30.04.2019

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.