Veier ut av fattigdom

16.10.2017 14:30 - English

Med Øyvind Eggen (Civita), Heidi Nordby Lunde (H), Hilde Frafjord Johnson (KrF), Espen Villanger (CMI) og Rune Jansen Hagen (UiB).

Fattigdomsbekjempelse har lenge vært regnet som et hovedmål for norsk utviklingspolitikk, men i praksis er mye av utviklingspolitikken rettet mot helt andre mål enn fattigdomsbekjempelse. Likevel blir mange tiltak begrunnet med at de reduserer fattigdom. Dette argumentet har gjort det mulig å tildele bistand til nesten ethvert godt formål, selv om de ikke nødvendigvis har noen direkte effekt på fattigdom.

– Bør norsk utviklingspolitikk ha fattigdomsreduksjon som det eneste, overordnede mål? Hvis ikke, hva bør være de overordnede målene for utviklingspolitikken?

– Bør norsk innsats mot fattigdom i hovedsak fokusere på Bærekraftsmålet om å redusere andelen av verdens befolkning som lever i ekstrem fattigdom, e
ller de flere milliarder andre mennesker som også er svært fattige?

– Ettersom økonomisk vekst ikke forventes å gi samme bidrag til fattigdomsreduksjon i tiden fram mot 2030 som i perioden 1990-2015, hva bør være Norges bidrag til målet om å avskaffe ekstrem fattigdom?

Øyvind Eggen fra Civita presenterer rapporten ‘Veger ut av fattigdom’. Vi følger opp med paneldebatt.

I panelet sitter:

  • Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant fra Høyre
  • Hilde Frafjord Johnson, generalsekretær i KrF
  • Rune Jansen Hagen, professor ved Institutt for økonomi, UiB
  • Espen Villanger, seniorforsker ved CMI

Velkommen!

Go to webpage

Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

16.10.2017
14:30
English
Add to calendar 16.10.2017, 16.10.2017

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.