Utsatt – Klimamålene: Nordmenns syn på hindringer og muligheter

13.12.2021 14:00 - English

Øyvind Gjerstad (UiB), Ragnhild Freng Dale (Vestlandsforskning), Atle Kvamme (Bergen Næringsråd), Stina Oseland (Bergen kommune) og Kikki Kleiven (Bjerknessenteret)


Arrangementet er utsatt til neste år. Ny dato kommer.

I vår gjennomførte forskergruppen
Lingclim ved UiB en spørreundersøkelse i samarbeid med Norsk medborgerpanel (NMP). I den undersøkelsen stilte de spørsmål om muligheter og hindringer for å nå klimamålene, til et representativt utvalg av den norske befolkningen.

Resultatene av spørreundersøkelsen er nå klare, og Lingclim inviterer til et åpent seminar for å diskutere følgende spørsmål:

  • Hvilke politiske tiltak er befolkningen åpne for å gjennomføre, og hvilke tiltak er de mindre villige til å iverksette?
  • På hvilke områder (f.eks. offentlige investeringer og reguleringer, privat forbruk og transport, osv.) er det spesielt behov for formidlings- og argumentasjonsstrategier, med mål om endringer i opinionen?
  • Tyder resultatene på at tiltak og argumentasjon bør appellere til politiske preferanser og verdigrunnlag, eller personlig sikkerhet, økonomi og bekvemmelighet?


Øyvind Gjerstad
vil presentere resultatene fra undersøkelsen, før det blir paneldiskusjon med følgende deltakere:


Ragnhild Freng Dale
, sosialantropolog ved Vestlandsforskning

Atle Kvamme, næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd

Stina Oseland, klimadirektør i Bergen kommune


Kikki Kleiven
, direktør ved Bjerknessenteret

Seminaret blir arrangert i samarbeid med
UiBs satsingsområde Klima og energiomstilling.

Foto:
Sebastian Dahl / Future in our hands

Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

13.12.2021
14:00
English
Add to calendar 13.12.2021, 13.12.2021

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.