Tverrfaglig juss?

05.12.2018 13:00 - English

Jørn Jacobsen (UiB) i samtale med Tarjei Ellingsen Røsvoll (Rettspolitisk forening).

I samarbeid med Rettspolitisk forening i Bergen, inviterer Centre on Law and Social Transformation til en samtale med Jørn Jacobsen (UiB) om utviklingen av rettsvitenskapen som vitenskap.

Historisk har jurister forstått seg selv som tolkere av gjeldende rett, til bruk for det praktiske liv. Juristers metodelære reflekterer dette. Nyere utviklingstendenser, både internasjonalt og i Norge, er imidlertid i ferd med å endre dette. Fagfelter som for eksempel “Law and Economics” eller “Law and Psychology” forsøker å bringe andre fagfelters kunnskap inn i jussen. I Norge går tendensen i samme retning. Flere og flere forskere tar i bruk andre vitenskaper for å forstå rettssystemet bedre.

Samtalen vil ta utgangspunkt i disse tendensene og forsøke å forklare hvordan og hvorfor denne utviklingen finner sted. Hvorfor bør man innarbeide andre vitenskaper som del av rettsvitenskapen, og på hvilke måter det kan være problematisk?

Møt Jørn Jacobsen i samtale med Tarjei Ellingsen Røsvoll (Rettspolitisk forening). Det vil være åpent for å stille spørsmål under hele samtalen.

Kaffe, te og bakverk vil bli servert.
Hjertelig velkommen!

Kort om deltakerne:

Jørn Jacobsen er professor i strafferett og ansvarlig for forskerutdanningen ved Juridisk Fakultet, UiB. Ved siden av strafferett forsker han på rettsteori. Jacobsen har vunnet flere priser: Meltzerprisen for yngre forskere (2008); Nils Klim-prisen (2011) m. fl og han har nylig startet et eget vitenskapelig tidsskrift: Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice.

Tarjei Ellingsen Røsvoll er leder for Rettspolitisk forening Bergen og jusstudent ved UIB. Røsvoll går forskerlinjen. I sin masteravhandling skriver han om beviskravets historie i norsk rett i lys av Kaarlo Tuoris kritiske rettspositivisme.

Go to webpage

Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

05.12.2018
13:00
English
Add to calendar 05.12.2018, 05.12.2018

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.