Truende maskuliniteter

10.03.2016 20:30 - English

Stine Helene Bang-Svendsen (UiS og NTNU), Thomas Michael Walle (NMF), Mari Norbakk (UiB) og Shoaib Sultan (Antirasistisk senter og Miljøpartiet de Grønne)

NB! Seminaret holdes ved Litteraturhuset i Bergen.

Senter for kvinne og kjønnsforskning (SKOK), IMER Bergen, Chr. Michelsens Institutt og Bergen Resource Centre for International Development inviterer til debatt om kjønn, kultur og migrasjon i krisens tid. Dette er del av en felles serie med foredrag og debatter: “Migration responses. Debating the refugee crisis”


Stine Helene Bang-Svendsen
, Professor i tverrfaglige kultur og kjønnsstudier, UiS og NTNU, forsker på rasialisering, seksualitet, seksuell trakassering, ekstremisme m.m.


Thomas Michael Walle
Dr. i sosialantropologi og førstekonservator v/NMF, forsker på migrasjon og etnisitet, med særlig fokus på menn og maskuliniteter i en minoritetskontekst, samt på Pakistanske menns forståelser av seksualitet og kvinner.


Mari Norbakk
, Stipendiat ved institutt for sosialantropologi UiB, forsker på moderne maskuliniteter i Egypt.


Shoaib Sultan
, Rådgiver v/Antirasistisk senter og politiker for Miljøpartiet de Grønne.

Møteleder:

Christine M Jacobsen
, Professor i sosialantropologi og senterleder ved Senter for kvinne og kjønnsforskning (SKOK), UiB. Forsker på kjønn, seksualitet, migrasjon, Europa og Nord-Afrika.

Kjønn, kultur og migrasjon i krisenes tid

Hvilke forståelser av kjønn og seksualitet innvandrere bringer med seg til Norge har de siste tiårene vært en stadig mer uttrykt bekymring i innvandringsdebatten. Med økningen i antall flyktninger til Europa det siste året og hendelsene i Köln på nyttårsaften har denne debatten igjen fått et kraftig oppsving.

Foruten å vekke sterke følelser, reiser debatten en rekke viktige spørsmål om kjønn, kultur og migrasjon: Hvilke forståelser av kjønn og seksualitet finner vi blant flyktningene som nå kommer til Europa? Hvilken innvirkning har selve migrasjonsprosessen og livet på flukt for forståelser av kjønn og seksualitet? Er seksuell trakassering og overgrep uttrykk for normer i bestemte sosiale grupper, eller utgjør det brudd med slike normer? Kan et fokus på maskulin “drift” og “lyst” forklare hvorfor seksuelle overgrep mot kvinner er et så utbredt fenomen på tvers av samfunn og kulturer? Og hva er egentlig forholdet mellom etnisitet, kultur og kjønn?

I tillegg reises viktige spørsmål om hva selve debatten gjør med vår forståelse av “flyktningkrisen”, og hvordan den instrumentaliseres av politikere og andre aktører i innvandringsdebatten. Hvordan kommer kjønn og seksualitet sammen med rasialisering og religion i vår forståelse av “de andre”? Hvilken rolle spiller forskere og andre aktører i den offentlige debatten om samfunnsutfordringene som reises i og med global migrasjon?

Dette er del en seminarserie om migrasjon i regi av Chr. Michelsens Institutt (CMI), IMER Bergen, Senter for kvinne og kjønnsforskning (SKOK), UiB og Bergen Ressurssenter for internasjonal utvikling.

NB! Seminaret holdes ved Litteraturhuset i Bergen.

Go to webpage

Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

10.03.2016
20:30
English
Add to calendar 10.03.2016, 10.03.2016

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.