Terrorlovgiving

24.02.2016 09:30 - English

Erling Johannes Husabø, UiB og Lise Hellebø Rykkja, Uni Research Rokkansenteret i samtale med Åse Gilje Østensen, CMI.

Innleiing ved Erling Johannes Husabø, professor ved Det juridiske fakultetet, Universitetet i Bergen.

Innleiinga vil ta for seg utviklinga av ei stadig meir vidtrekkjande norsk terrorlovgiving frå 2001 og fram til i dag. Særleg vil fokus vera på den utvida kriminaliseringa av førebuingshandlingar og stadig vidare fullmakter for politiet og PST til å nytta skjulte tvangsmidlar mot den som ein mistenkjer kan ha planar om terrorhandlingar ein gong i framtida.

Kva effektar og bieffektar har denne terrorlovgivinga?

Panelsamtale terror, krisehandtering og samfunnssikkerheit leia av

Åse Gilje Østensen
med

Erling Johannes Husabø
og

Lise Hellebø Rykkja
, forskar ved Uni Research Rokkansenteret.

Go to webpage

Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

24.02.2016
09:30
English
Add to calendar 24.02.2016, 24.02.2016

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.