Samefolkets dag: Konflikt, sanning og forsoning

06.02.2023 10:00 - English

Elin Monstad (UiB), Per Selle (UiB), Felizia Sara-Skree (Bergen Sameforeining), Kai Grieg (FN-sambandet) og Elin Skaar (CMI)

I anledning Samefolkets dag måndag 6. februar, inviterer Center for Law and Social Transformation (LawTransform), Bergen sameforeining og Bergen Global til frukostseminar. Møtet vert arrangert fysisk i Bergen Global, Jekteviksbakken 31 (ingen streaming). Lett frukost vert servert.

Samtalen vil handle om arbeidet til den norske sannings- og forsoningskommisjonen som er i ferd med å jobba fram sluttrapporten som skal leverast til Stortinget 1. juni. Kommisjonen skal mellom anna ta eit oppgjer med
fornorskingspolitikken retta mot samane og komma med framlegg til forsoning. Kva er forventningane til kommisjonen? Kva saker i det samiske miljøet skapar rom og utfordringar for forsoning?

Panel:Elin Monstad


, PhD-kandidat ved Institutt for samanliknande politikk, Universitetet i BergenPer Selle


, Professor ved Institutt for samanliknande politikk, Universitetet i Bergen

Felizia Sara-Skree, Bergen Sameforeining


Kai Grieg, FN-sambandet

Samtalen vert leia av

Elin Skaar
, seniorforskar ved Chr. Michelsens Institutt

Foto: Cecilie Bannow

Go to webpage

Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

06.02.2023
10:00
English
Add to calendar 06.02.2023, 06.02.2023

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.