Rektordebatt om kjønnsbalanse og likestilling

08.03.2021 11:00 - English

Oddrun Samdal (UiB) i debatt med Margareth Hagen (UiB)

I forbindelse med det kommende rektorvalget inviterer GenderAct ved MN-fakultetet de to rektorteamene til debatt om kjønnsbalanse og likestilling 8. mars. Følg den spennende debatten digitalt!

De to rektorteamene har formidlet sine visjoner i valgplattformene, men hva har de egentlig tenkt å gjøre for at vi skal nå målene? Hvordan skal UiB arbeide systematisk og målrettet for å bedre kjønnsbalansen, og sikre like muligheter for kvinner og menn i akademia?

Filmen
Picture a Scientist har skapt stort engasjement og debatt, på BIFF-festivalen og på
Day Zero/Bærekraftskonferansen. Denne debatten videreføres nå ved MN-instituttene, og filmen egner seg godt for å skape debatt også i det bredere universitetssamfunnet.

MN-fakultetet har kun 16 % kvinnelige professorer og UiBs laveste samlede kjønnsandel i vitenskapelige stillinger, og har derfor nå satt i gang prosjektet GenderAct med langsiktig mål om å oppnå markant bedre balanse.

Dagens skjevrekrutteringen gjør at vi må tørre å stille de viktige spørsmålene- har egentlig kvinner og menn like muiligheter til å lykkes i akademia og ikke minst, gjør ubalansen noe med kvaliteten i forskningen vår?Følg debatten via Zoom her

Vertskap i debatten er
Forsker Dorothy Jane Dankel og
kommunikasjonsrådgiver Asbjørn Leirvåg.

Husk å bruke stemmeretten din i perioden 22.-25. mars 2021!

Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

08.03.2021
11:00
English
Add to calendar 08.03.2021, 08.03.2021

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.