POSTPONED! Russiske ambisjoner – kan utdanning og forskning styrke Russlands stilling?

30.04.2020 09:30 - English

Martin Paulsen (Diku/Raftostiftelsen)


De siste tiårene har vært preget av fundamentale omveltninger i det russiske samfunnet. Dette gjelder ikke minst landets politiske system og økonomi, men berører også de fleste andre samfunnsområder.


Russisk utdanning og forskning spilte en viktig rolle i sovjetperioden og var en viktig forutsetning for Sovjetunionens posisjon som global supermakt, men hvordan har samfunnsendringene påvirket russisk utdanning og forskning?


Et nærmere blikk på utdannings- og forskningssektoren gir oss en mulighet til å vurdere hvor godt Russland takler overgangen og hvor godt rustet landet er til å opprettholde sine nasjonale og internasjonale ambisjoner i tiden framover.

Martin Paulsen har en doktorgrad i russisk fra UiB og har studert i Minsk, St. Petersburg, Moskva og Lviv.Han har forelest ulike kurs i russisk språk og litteratur ved universitetene i Bergen, Oslo og Passau. Tidligere har han værtmed i redaksjonsrådet til prosjektet «
Petrusjka», som jobbet for å fremme russisk samtidslitteratur i Norge.


Martin Paulsen jobber nå som seniorrådgiver i Diku og er styreleder i Raftostiftelsen.Vi serverer scones, kaffe og te.Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

30.04.2020
09:30
English
Add to calendar 30.04.2020, 30.04.2020

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.