Polen – Når rettsstaten svikter

18.02.2020 10:00 - English

Wiggo Storhaug Larssen (Lagdommer i Gulating lagmannsrett og Leder i den norske dommerforening), Malgorzata Agnieszka Cyndecka (UiB), Eirik Holmøyvik (UiB) og Terje Einarsen (UiB).

Den sterkt konservative flertallsregjeringen i Polen fører landet inn på en mørk og urovekkende vei, vekk fra demokratiet og folkestyret. Det er nå lovlig å avsette og sanksjonere illojale dommere, og det er fremmet lovforslag som innskrenker den allerede strenge adgangen til abort, forbyr seksualundervisning til barn og innført ”homofili-frie områder” i landet.

Dette får EU og Europarådet til å reagere, og Human Rights Watch slår nå alarm. Men hvorfor har EU så langt ikke gjort mer enn å fremsette trusler? Den urovekkende utviklingen i Polen gir oss grunn til å også vende blikket innover. Det er få som bekymrer seg over at noe slikt kan skje i Norge, men har vi egentlig de nødvendige rettssikkerhetsmekanismene for å verne landet mot tilsvarende maktmisbruk?

ICJ-studentnettverket Bergen og Bergen Global har invitert

Wiggo Storhaug Larssen
,

Malgorzata Agnieszka Cyndecka
,

Eirik Holmøyvik
og

Terje Einarsen
til å diskutere utviklingen i Polen og hvorvidt vi ser lignende tendenser i andre deler av Europa. Hvilke rolle spiller EU og hvor godt rustet den norske rettsstaten mot liknende maktmisbruk?

Spørsmålene vil være særlig relevante for NIRI og Rettsstat og menneskerettigheter. Arrangementet er et samarbeid med ICJ-studentnettverk Bergen.

Alle er velkommen til kaffe og frokost!

Go to webpage

Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

18.02.2020
10:00
English
Add to calendar 18.02.2020, 18.02.2020

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.