Nord-Irland forklart

04.05.2021 09:30 - English

Sissel Rosland (HVL) i samtale med Espen Stokke (UiB)

Hvorfor er Nord-Irland fremdeles et splittet samfunn?

Bli med på Zoom

I mai i år er det 100 år siden delingen av Irland og opprettelsen av Nord-Irland. Unionister og nasjonalister strides fortsatt om dette er noe å feire eller ei, og har svært ulike forståelser av Nord-Irlands historie, dagens samfunn og hvordan fremtiden vil se ut.

Selv om fredsprosessen og langfredagsavtalen fra 1998 i stor grad gjorde slutt på den voldelige konflikten som i perioden 1969-1998 resulterte i over 3700 drepte og nesten 50 000 skadde, er det nord-irske samfunnet fremdeles preget av sterke motsetninger. Dette kan sees i lys av en stadig oppblussing av voldelige opptøyer i både Belfast og Londonderry den siste tiden.

På dette arrangementet vil det settes søkelys på hvorfor de sterke motsetningene i Nord-Irland fortsatt lever, hvilken innvirkning Brexit har hatt og hvordan spørsmålet om en irsk gjenforening i økende grad blir drøftet som et reelt alternativ.

Ser vi begynnelsen på slutten for Nord-Irland?

Sissel Rosland er professor ved Høgskolen på Vestlandet og underviser i moderne historie og teori. Hun har gjennom mange år forsket på konflikten i Nord-Irland, transnasjonal demokratihistorie og historie- og minnekultur.

Espen Stokke er stipendiat ved Universitetet i Bergen med kompetansfelt innenfor fred og konflikt samt politisk mobilisering. Han har tidligere undervist i Politisk Mobilisering ved Institutt for Sammenliknende Politikk

Foto: Joshua Hayes on Flickr

Go to webpage

Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

04.05.2021
09:30
English
Add to calendar 04.05.2021, 04.05.2021

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.