Når grensene stenges. Flyktningkrisen i Midtøsten

06.04.2016 09:30 - English

Maja Janmyr (UiB), Are Knudsen (CMI) og Kjersti Gravelsæter Berg (UiB) i samtale om flyktningkrisen i Midtøsten.

Den største flyktningkrisen i vår tid utspiller seg nå i Syria og i
naboland
ene
, der 4,8 millioner syrere har søkt tilflukt. Samtidig som Europa i
økende grad svarer med grensestengninger ved Europas yttergrenser,
forverres forholdene i regionen. I Libanon er en fjerdedel av befolkningen
flyktninger.

De fem årene krigen i Syria har rast, har FN vært underfinansiert
og manglet penger til nødhjelp. Nå stammer også flere av nabolandene
grepet om grensene.

Hele 6,6 millioner syrere er internt fordrevne i Syria, et
land som hadde 20 millioner innbyggere før krigen. Mange er strandet i Syria,
og har ingen steder å søke tilflukt.

I dette frokostforumet stiller vi spørsmålene:

 • Hva skjer i Libanon, og hvilke konsekvenser kan flyktningkrisen få i Libanon? Hvordan er
  situasjonen i de andre vertslandene
  i
  regionen?
 • Hvorfor har flyktningene i regionen svakt rettighetsvern, og hvilke konsekvenser får dette?
 • Hvilke spenninger oppstår mellom FNs høykommissær for flyktninger
  (UNHCR) og vertslandene?
 • Hva skjer inne i flyktningleirene i Libanon? Bør det bygges flere flyktningleire?
 • Hvilken rolle kan bistand spille i en flyktningkrise, på kort og lang sikt?
 • Hvorfor blir flyktninger migranter – hjelper bistand i transittland?

Maja Janmyr er postdoktor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Janmyr forsker for tiden på flyktningkrisen i Midtøsten i et prosjekt finanisert av Forskningsrådets FRIPRIO-initiativ. Janmyrs kompetanseområder er blant andre flyktningrett, folkerett og menneskerettigheter.

Are Knudsen er seniorforsker ved Chr. Michelsens Institutt. Hans fokusområder er fred, konflikt og migrasjon i Sørasia og Midtøsten.

Kjersti Gravelsæter Berg er rådgiver ved UiB GLobal og har skrevet doktorgradsavhandling om flyktninger i Midtøsten, Palestinakonflikten og humanitær bistand.

Dette arrangementet er del av seminarserien
“Migration responses. Debating the refugee crisis” som Bergen Ressurssenter for Internasjonal Utvikling arrangerer i samarbeid med
IMER (International Migration and Ethnic Relations Research Unit Bergen),
SKOK (Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB) og
Chr. Michelsen Institute.

Alle arrangementer i serien er gratis og åpne for alle.

Velkommen!

Go to webpage

Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

06.04.2016
09:30
English
Add to calendar 06.04.2016, 06.04.2016

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.