Menneskerettighetsbyen: Barnefattigdom i Norge

31.03.2022 19:30 - English

Ruth Grung (byråd for arbeid, sosial og bolig), Cecilie Jantzen (Statsforvalteren i Vestland), Richard Kiwanuka (Way Forward), Camilla Fjærestad (Utekontakten i Bergen) og Rikke Vittersten (Kirkens Bymisjon Bergen)

OBS: Arrangementet er på Olav H. Hauge-rommet på Litteraturhuset i Bergen (ingen streaming). Det er gratis og åpent for alle.

Hvorfor – i et av verdens rikeste land – øker barnefattigdommen?

Stadig flere barn vokser opp med sosiale og økonomiske problemer. Barnefattigdommen i Norge har tredoblet seg de siste 20 årene.

I Bergen vokser 10,9 prosent av alle barn opp i familier med lav inntekt. I bydelene der Kirkens Bymisjon har sin kjernevirksomhet er tallene vesentlig høyere: Bergenhus 14,7 prosent og Årstad 24,9 prosent (2019-tall fra SSB). Mange opplever utenforskap og kjenner seg urettferdig behandlet i møte med skole, helsevesen, politi, barnevern og andre viktige voksne. Når følelsen av urettferdighet preger ens oppvekst, er veien kort til å utvikle mistillit mot samfunnet. Med økende forskjeller øker risikoen for varig utenforskap.

I 2018 vedtok bystyret at Bergen skulle bli Norges første menneskerettighetsby. Det betyr at kommunen skal legge menneskerettigheter eksplisitt til grunn for sin virksomhet, men tittelen kommer uten forpliktelser.

Arrangementet er del av seminarserien
Menneskerettighetsbyen Bergen. Seminarserien gransker ulike sider ved livet i Bergen og stiller spørsmålet “hva betyr det at Bergen er en menneskerettighetsby?” for å skape dialog om hva som kan forbedres og hvordan.

I dette seminaret fokuserer vi blant annet på følgende spørsmål: Hvorfor har ikke sosialkontoret større fokus på barn i sine stønader? Hvorfor kan kommuner selv bestemme at barnetrygden avkortes mot sosialhjelpen? Hvordan kan vi forhindre utenforskap?

Rikke Vittersten (Barnas Jurist – Kirkens Bymisjon Bergen) leder samtalen, hvor deltakerne
Ruth Grung (byråd for arbeid, sosial og bolig),
Cecilie Jantzen (seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Vestland),
Richard Kiwanuka (leder av organisasjonen Way Forward) og
Camilla Fjærestad (Utekontakten i Bergen) kommer sammen for å finne potensielle løsninger på disse spørsmålene.

Seminarserien er et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon, Raftostiftelsen, Chr. Michelsens Institutt, Bergen Global og LawTransform, finansiert av FrittOrd.

Go to webpage

Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

31.03.2022
19:30
English
Add to calendar 31.03.2022, 31.03.2022

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.