Menneskerettighetsby og smittevern: Hvor går grensen?

19.02.2021 12:00 - English

Roger Valhammer (AP), Hilde Onarheim (H), Diane Berbain (SV) i samtale med Arne Liljedahl Lynngård (Kirkens Bymisjon).

Bergen er en menneskerettighetsby, og dette forplikter. Samtidig pågår det en pandemi hvor svært inngripende tiltak i private hjem og offentlige virksomheter er nødvendig. Hvordan bør en menneskerettighetsby håndtere smittevern og koronarestriksjoner? Og bør Bergen håndtere pandemien på andre måter sammenlignet med andre norske byer?


Følg webinaret gjennom zoom.

I 2018 vedtok bystyret at Bergen skulle bli Norges første menneskerettighetsby. Sammen med Centre for Law and Social Transformation, stiftelsen Robin Hood Huset, Raftostiftelsen, Chr. Michelsens Institutte, Bergen Global og Kirkens Bymisjon inviterer vi til et seminar hvor vi ser på koronarestriskoner i lys av Bergen som menneskerettighetsby. Hva kreves av en menneskerettighetsby? På hvilket nivå bør innbyggere involveres? Og hva kreves av ulike prosesser?


Følg med på denne seminar-serien.

Fotokreditt:
Svenn Sivertssen on Flickr

Go to webpage

Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

19.02.2021
12:00
English
Add to calendar 19.02.2021, 19.02.2021

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.