Kvinner i revolusjon: Iran og Sudan

14.03.2023 08:30 - 09:30Norsk

Gilda Seddighi (Norce), Liv Tønnessen (CMI/LawTransform) og Anne Bang (UiB)

Merk: Arrangementet er i Bergen Globals lokaler i Jekteviksbakken 31.
Det er også mogleg å følge med digitalt på Zoom. Gratis frukost vert servert i Jekteviken.

Kvinnelege revolusjonære i Sudan og Iran har fanga verdas merksemd dei siste åra.
Alaa Salah vart ikonisk under revolusjonen i Sudan i 2019. Ho var langt frå den einaste, og kvinner leia demonstrasjonar over heile landet. Hausten 2022 utløyste Mahsa (Jina) Aminis dødsfall i politiets varetekt store protestar i Iran, og kvinner held fram med å høglytt krevje regimeendring.

Kva roller har kvinner spelt i demonstrasjonane i Sudan og Iran? Korleis balanserer dei religion og tradisjon med revolusjon? Og kva innverknad har faktorar som alder, etnisitet og klasse?

Vi har invitert to forskarar som kjenner Iran og Sudan godt, Gilda Seddighi (Norce) og Liv Tønnessen (CMI/LawTransform). Professor Anne Bang (UiB) vil leie samtalen.

Arrangementet er del av programmet tilKvinnefesivalen i Bergen.

Panel:


Gilda Seddighi
er seniorforskar ved NORCE. Ho har doktorgrad i kjønn og mediastudier, med forskarinteresser innan representasjonar av kjønn og konstruksjonar av identitet og opinion i digtale media og digitaliseringsprosessar.


Liv Tønnessen
er seniorforskar ved CMI/Center on Law and Social Transformation. Ho er statsvitar med kjønn og politikk i Midtausten og Nord-Afrika som hovudfelt, og har spesialisert seg på sudansk politikk.


Anne Bang
er professor i historie ved UiB. Ho har islamsk historie som hovudfelt, med særleg fokus på muslimske samfunn i Aust-Afrika og områda rundt Indiahavet.

Go to webpage

Praktisk info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

14.03.2023
08:30 - 09:30
Norsk
Legg i kalender 14.03.2023, 14.03.2023

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.