Kvinner – bare til pynt i politikken?

23.11.2016 15:00 - English

Fremmer kvotering likestilling i afrikansk politikk og har Norge en rolle å spille? Vibeke Wang, CMI, Ragnhild Muriaas, UiB og CMI, Gunhild Ørstavik, FOKUS forum for kvinner og utviklingsspørsmål, og Hilde Danielsen, Uni Research.

Vi presenterer ny forskning om kvinners deltakelse i politikken i noen afrikanske land i lys av Norge som likestillingseksportør.

De siste årene har man sett en svak økning i antall kvinner i nasjonalforsamlinger. Tallet er nå 23 prosent sammenlignet med 12 prosent i 1995. Et av de viktigste utviklingstrekkene i Afrika siden tidlig 1990-tall er kvinners inntog i politikken.

I de afrikanske landene som nå leder an, har man blant annet brukt kjønnskvotering for å oppnå raske resultater. Kvotering sikrer andelen av kvinner i nasjonalforsamlingene, men sikrer ikke nødvendigvis reell innflytelse.

Målet med seminaret er å presentere ny forskning om kvinners deltakelse i politikken i noen afrikanske land. I tillegg ønsker vi å sette denne utviklingen i perspektiv ved å belyse kampen for likestilling i Norge. Bak seminaret står CMI og FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål.

Seminaret vil belyse:

Hva skal til for at kvinner blir valgt?

Hva må til for at kvinnelige politikere skal få reell makt?

Hvilken rolle spiller Norge?

Program

13.00: Pynt og prakt, men mest makt

Vibeke Wang
, forsker ved Chr. Michelsens Institutt og

Ragnhild Muriaas
førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og forsker ved Chr. Michelsens Institutt
13.30: Prosjekt om kvinners deltakelse i politikken i Uganda, Kenya og Rwanda

Gunhild Ørstavik
, rådgiver i FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål

13.55: Norge som likestillingsland

Hilde Danielsen
, forsker I ved Uni Research Rokkansenteret

14.15: Plenumsdebatt

Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

23.11.2016
15:00
English
Add to calendar 23.11.2016, 23.11.2016

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.