Kvinnedagen: Selvbestemt abort til uke 18 og avvikling av dagens abortnemnder?

08.03.2024 08:30 - 09:30Norsk

Velkommen til frokostsamtale om reguleringen av abort i Norge og de nylig foreslåtte endringene til Abortutvalget.

Foto: Manny Becerra

I desember leverte abortutvalget sin utredning om oppfølging av kvinner som tar abort og alternativer til dagens abortnemnder.

Et flertall i utvalget anbefalte at grensen for selvbestemt abort flyttes til utgangen av 18. svangerskapsuke. De anbefalte også å avvikle dagens abortnemnder og erstatte dem med nye nemnder som skal behandle søknader etter 18. svangerskapsuke.

Nylig vedtok et flertall i bystyret i Bergen å utvide grensen for selvbestemt abort i tråd med abortutvalgets forslag.

Velkommen til frokostsamtale om reguleringen av abort i Norge og de nylig foreslåtte endringene til abortutvalget.

I panelet:

  • Kari Tove Elvbakken, professor i statsvitenskap ved UiB og forfatter av boken Abortspørsmålets politiske historie 1900–2020
  • Karl Harald Søvig, dekan på det juridiske fakultet ved UiB og medlem av abortutvalget
  • Christian Haugen, kommunestyrerepresentant (FrP) i Bystyret i Bergen

Samtalen blir ledet av Siri Gloppen, professor i statsvitenskap ved UiB og leder for Centre on Law and Social Transformation (LawTransform).

Praktisk info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

08.03.2024
08:30 - 09:30
Norsk
LawTransform Legg i kalender 08.03.2024, 08.03.2024

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.