Krigens folkerett forklart

23.01.2024 18:00 - 19:00Norsk

Krigens folkerett handler om regler i krig. Hvilke vurderinger må partene gjøre før, under og etter en væpnet konflikt?

Photo: Al Araby, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Krigen mellom Hamas og Israel reiser mange vanskelige spørsmål. Hva sier jussen om krigføring og hvordan forholder soldater og offiserer seg til dette? Hvilke rettigheter og plikter har partene, og hvilke krav på beskyttelse har sivilbefolkningen? Hvordan skiller dette seg fra krigen mellom Ukraina og Russland?

Hvem regulerer folkeretten og hva skjer når den blir brutt?

Robert Mood har lang erfaring fra Forsvaret og har ledet oppdrag i blant annet Libanon, Kosovo, og Syria. Knut Einar Skodvin er professor i juss og har Folkeretten som spesialfelt. I samtale med stipendiat Marthe Engedahl vil de forklare hvilke regler som gjelder i krig.

Merk at samtalen blir arrangert på Bergen offentlige bibliotek (Amalies hage).

Facebook-arrangement

Praktisk info.

Strømgaten 6
Amalies hage, Bergen offentlige bibliotek

23.01.2024
18:00 - 19:00
Norsk
Legg i kalender 23.01.2024, 23.01.2024

Panel

Robert Mood
Tidligere generalløytnant,

Robert Mood er tidligere generalløytnant og president i Norges Røde Kors.

Read more
Knut Einar Skodvin
Professor, UiB

Knut Einar Skodvin er professor i juss og har Folkeretten som spesialfelt

Read more
Marthe Sleire Engedahl
PhD-kandidat, UiB

Marthe Engedahl er PhD-kandidat på juridisk fakultet, og temaet for doktorgradsprosjektet er militær assistanse i væpnet konflikt.

Read more

Robert Mood

Tidligere generalløytnant,

Robert Mood er tidligere generalløytnant og president i Norges Røde Kors.

Han har lang erfaring fra Forsvaret og har ledet oppdrag i blant annet Libanon, Kosovo, og Syria. I 2016 ble han tildelt stiftelsen Fritt Ords pris «for å ha vist stort ytringsmot i kritiske debatter om Forsvarets rolle i samfunnet».

Mood  avsluttet sin militære karriere som generalløytnant og sjef for Militærmisjonen i Brüssel samt som norsk militær representant til Militærkomiteen i NATO (2014–2016).

Knut Einar Skodvin

Professor, UiB

Knut Einar Skodvin er professor i juss og har Folkeretten som spesialfelt

Se personlig side.

Marthe Sleire Engedahl

PhD-kandidat, UiB

Marthe Engedahl er PhD-kandidat på juridisk fakultet, og temaet for doktorgradsprosjektet er militær assistanse i væpnet konflikt.

Nærmere bestemt ser hun på hvilke rettslige plikter en stat som yter militær assistanse har knyttet til handlingene til den parten som mottar den militære assistansen. For eksempel: Hvilke plikter har Norge i forbindelse med Ukrainas bruk av våpen mottatt fra Norge? Hvilke plikter har Norge når det gjelder handlingene til irakiske soldater som mottar rådgivning av det norske forsvaret? Hun ser på plikter som følger av internasjonal rett, herunder internajonal humanitær rett (krigens folkerett), internasjonale menneskerettigheter, regler om staters medvirkningsansvar og våpenhandelsavtaler.

Se personside.

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.