Kongens gjestfrihet: flyktningers adgang, opphold, utvisning

27.11.2017 10:00 - English

Paneldebatt med Terje Einarsen (UiB), Jørgen Aall (UiB, Per Erik Gåskjenn (RettAdvokat AS), Sølve Sætre (Bergen kommune) og Kim Lihaug Gabrielsen (Jussformidlingen).

Den siste flyktningebølgen i Europa, som kom i kjølvannet av den pågående borgerkrigen i Syria, har resultert i en opphetet debatt om statens forpliktelser i henhold til nasjonal lovgivning og internasjonale menneskerettigheter. Men hvilke rettigheter har staten til å innvilge eller avslå oppholdstillatelse? Og hvilke handlingsfrihet har staten til å tilbakekalle oppholdstillatelse og statsborgerskap?

Seminaret vil fokusere på statens rettigheter i forbindelse med grunnlaget for adgang, opphold og utvisning. Det vil blant annet fokuseres på statens handlingsfrihet vedrørende flyktningers vern mot utvisning, hvilken betydning og relevans innvandringsregulerende hensyn og nasjonale interesser har i vurderingen av utvisning, tilbakekall av oppholdstillatelse og statsborgerskap, samt hvilke konsekvenser midlertidig oppholdstillatelse og tilbakekall av oppholdstillatelse har for kommunens arbeid med integrering.

Panel:

Terje Einarsen (Universitetet i Bergen), Norsk asylrett og utlendingsrett. Vil presentere saker som gjelder tilbakekall av

oppholdstillatelse og statsborgerskap og knytte disse opp mot statens handlingsrom i lys av “innvandringsregulerende hensyn” og “nasjonale interesser”.

Jørgen Aall (Universitetet i Bergen), Menneskerettigheter. Vil ta for seg statens skjønnsmargin ved utvisning i lys av EMK art. 3 og 8.

Per Erik Gåskjenn (Rettsadvokat DA), Advokat, offentlig og privat rett, herunder utlendingsrett. Vil presentere saker som gjelder utvisning og knytte disse opp mot statens handlingsrom.

Sølve Sætre (Bergen kommune), Spesialrådgiver for integrering, vil ta for seg konsekvensene av midlertidige tillatelser og tilbakekall av oppholdstillatelse og statsborgerskap for kommunens arbeid med integrering.

Kim Lihaug Gabrielsen (Jussformidlingen), vil ta for seg grunnleggende trekk ved utlendingsloven, samt deres befatning med utlendingssaker

Moderator: Bano Abdulrahman, Co-pilot for Migration unit ved Centre on Law & Social Transformation.

Etter presentasjonene åpner vi opp for spørsmål fra salen. Det vil bli servert kaffe og croissanter.

Vel møtt!

Go to webpage

Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

27.11.2017
10:00
English
Add to calendar 27.11.2017, 27.11.2017

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.