Klimasøksmålet – ny runde

12.11.2019 10:00 - English

Marius Gulbranson Nordby, Eirik Holmøyvik (UiB) og Sigrid Eskeland Schütz (UiB) om ankesaken mot staten.

MERK: Møtet finner sted i Christie café (Godt brød).

Det er anlagt sak mot den norske stat. Besteforeldrenes klimaaksjon, Greenpeace og Natur og ungdom hevder at regjeringens oljepolitikk bryter med Grunnlovens miljøparagraf (§ 112). De fikk ikke medhold i første omgang, men anket saken. Ankebehandlingen starter i Borgarting lagmannsrett 5. november.

Vi har invitert tre jurister til debatt om det pågående søksmålet:Marius Gulbranson Nordby
, miljørettsjurist og ansvarlig redaktør i Fagbokforlaget for ny bok om Grunnlovens miljøparagraf (§ 112)Eirik Holmøyvik
, professor ved Det juridiske fakultet, UiB, med statsrett som spesialfelt.Sigrid Eskeland Schütz
, professor ved Det juridiske fakultet, UiB, med miljørett som spesialfelt.

Møteleder:

Henriette Sinding Aasen
(UiB).

Denne debatten inngår i en serie møter av relevans for UiBs engasjement med FNs bærekraftmål, og blir arrangert i samarbeid med
Forum for vitenskap og demokrati og
SDG Bergen.

Alle er velkomne!

Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

12.11.2019
10:00
English
Add to calendar 12.11.2019, 12.11.2019

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.