Klimaretorikk – På tide å ta ting på alvor?

03.11.2021 10:00 - Norsk

Tore Furevik (Nansensenteret) og Katherine Duarte (UiB) i samtale med Ida Vikøren Andersen (UiB).

FN’s klimapanel (IPCC) varslet «kode rød» i sin nyeste klimarapport. Klimaendringene går fortere, blir mer intense og er til dels irreversible. IPCC advarer om at, med mindre drastiske steg blir tatt for å minke utslipp, så vil millioner av liv være i fare. Store forventninger er knyttet til at omfattende utslippskutt skal vedtas på klimatoppmøtet i Glasgow (COP26). Men hvilken påvirkning har denne rapporten egentlig på individuell og politisk handling?

Vårt panel vil ta for seg klimaforskernes retorikk, dynamikken mellom klimaforskere og journalister, og medienes rolle i å formidle kunnskap og forme holdninger.

Velkommen til frokost i Jekteviksbakken 31 eller
bli med på Zoom

Tore Furevik er direktør ved Nansensenteret og professor i oseanografi ved Geofysisk institutt ved UiB. I sin forskning har han fokusert på klimamodellering, variasjon i atmosfære og hav, luft-sjø-is-interaksjoner og telekoblinger.

Katherine Duarte er i sluttfasen av doktorgradsarbeidet, med en avhandling i skjæringspunktet mellom forskning og kommunikasjon ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved UiB. Hun er tilknyttet Senter for klima og energiomstilling (CET) og er aktiv i Klima og miljøgruppen til Medborgerpanelet/ The Digital Social Science Core Facility (DIGSSCORE

Ida Vikøren Andersen er postdoktor ved Institutt for fremmedspråk ved UiB, hvor hun jobber med NFR-prosjektet “Living with climate change: motivation and action for lifestyle change” (CLIMLIFE). Hun er tilknyttet forskergruppen Klimadebattens språkbruk og tolkninger (LINGCLIM).

Go to webpage

Praktisk info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

03.11.2021
10:00
Norsk
Legg i kalender 03.11.2021, 03.11.2021

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.