Just Faaland – en verdensborger fra Bergen

28.11.2017 14:30 - English

Boklansering med Jan Isaksen (redaktør), Eirik G. Jansen, Ottar Mæstad, Arne Tostensen, Gunnar Sørbø, Bernt Hagtvet og Rais Saniman.

Velkommen til lansering av en ny bok om Just Faaland som gikk bort i februar i år, 95 år gammel.

I boken forteller hans tidligere kolleger og samarbeidspartnere om Faalands arbeid som var med på å forme både norsk og internasjonal utviklingspolitikk i mange tiår. Boken inneholder også historier som viser hvorledes Just Faaland var som sjef og medmenneske.

Forfatterne av boken håper at den i tillegg til å minnes Just vil bidra til forståelse av hvilken rolle CMI har spilt som en hjørnestein i norsk utviklingsforskning siden 1960-tallet.

Under lanseringen som ledes av Gunnar Sørbø, vil det bli holdt korte innlegg ved Ottar Mæstad, Jan Isaksen, Eirik G. Jansen, og Rais Saniman Bernt Hagtvet og Arne Tostensen som alle har vært med på å skrive boken.

De øvrige forfatterne er Kirsti Hagen Andersen, Gunnar Haaland, Kjell Havnevik, Kari Herland, Rounaq Jahan, Arve Ofstad, Terje Sande, Marianne Serck Hanssen, Rune Skarstein, Rehman Sobhan og Bjørg Tvedt.

Etter boklanseringen vil det bli en lett servering og eksemplarer av boken vil bli delt ut.

Velkommen!

Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

28.11.2017
14:30
English
Add to calendar 28.11.2017, 28.11.2017

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.