Jemen-krigen: Den uløselige konflikten?

06.05.2021 09:30 - English

Cecilie Hellestveit (Folkerettsinstituttet) i samtale med Anne K. Bang (UiB)

Krigen i Jemen har vart i syv år og blir ansett som vår tids største humanitære katastrofe. Likevel er den en ukjent konflikt for mange. I forbindelse med Cecilie Hellestveit utgivelse av boken
Ulykkelige Arabia: Verden etter Jemen, har vi invitert henne til en samtale med Professor Anne K. Bang om dagens situasjon i Jemen.

De vil ta for seg motsetningene i det jemenittiske samfunnet og se nærmere på hvorfor konflikten er så vanskelig å løse. Temaene for samtalen ligger i skjæringspunktet mellom Bang og Hellestveits kompetanse innen historie, statsvitenskap og folkerett.


Delta på webinaret via zoom

Cecilie Hellestveit er statsviter og jurist med doktorgrad i folkerett. Hellestveit arbeider som konflikt- og folkerettsforsker ved Folkerettsinstituttet. Hellestveit er medlem av
Oljefondets Etikkråd. Hun har vært medlem av Utlendingsnemnda, regionale etiske komiteer for medisinsk forskning, nestleder i styret i Flyktninghjelpen og er for tiden nestleder i styret i Oslo World. Hellestveit har vært fast spaltist for utenriksanalyser i Morgenbladet og Dagens Næringsliv. I 2017 kom hun ut med bok om krigen i
Syria, og i 2020 boken
Ulykkelige Arabia: Verden etter Jemen.


Anne Katrine Bang er professor i historie ved UiBs
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap.
Hennes spesialfelt er de kulturelle forbindelsene mellom Sør-Arabia og kystområdene rundt Det indiske hav, blant annet Jemen, og har publisert bøker samt faglige og populærhistoriske artikler om emnet.

Foto: Yoyolu on
flickr.

Go to webpage

Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

06.05.2021
09:30
English
Add to calendar 06.05.2021, 06.05.2021

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.