Iran forklart

06.11.2019 14:00 - English

Kjetil Selvik (NUPI) om Iran 40 år etter revolusjonen

Hva er bakgrunnen for de interne spenningene i Iran og konflikten over Irans rolle i Midtøsten? Hvordan påvirker innen- og utenrikspolitikken hverandre?

«Den islamske revolusjon» i 1979 satte varig preg på Iran og Midtøsten. Den har spilt seg ut i kamper over Vestens rolle, folkets makt over politiske avgjørelser og islam som samfunnskontrakt. Ved å innta posisjon som motmakt har Iran vunnet påvirkningskraft langt utover sine grenser. Men Den islamske republikken balanserer på en hårsbredd i kampen med President Trump.

Forelesningen forklarer bakteppet for spillet om atomavtalen og faren for krig i Persiabukten.


Kjetil Selvik
er seniorforsker i

F
orskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling
. Han har sin ph.d. i statsvitenskap fra Sciences Po i Paris og jobber med kamp over stater og regimer i Midtøsten.

Selvik har tidligere vært forsker ved Fafo og Chr. Michelsen Institutt (CMI) og vært Førsteamanuensis II ved Institutt for Sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen og Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo.

Go to webpage

Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

06.11.2019
14:00
English
Add to calendar 06.11.2019, 06.11.2019

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.