Hvordan kan helsesektoren bli grønnere?

06.10.2021 09:30 - Norsk

Velkommen til lansering av Grønt helsevesen sin ferske rapport om hvordan vi kan få til en grønn omstilling i norsk helsesektor.

Globalt står klimagassutslippene fra helsesektoren for mer utslipp enn flytrafikk og shipping til sammen. Med COP 26, klimatoppmøtet i Glasgow, nært forestående og et nytt regjeringssamarbeid har Norge nå mulighet til å sette kurs i en grønnere retning – og denne rapporten vil være et viktig tilskudd i arbeidet for et nullutslippshelsevesen.

Program:

Dave McConalogue (fra COP 26 Health Programme Lead) om hvordan det jobbes med grønn omstilling i helsesektoren internasjonalt

Fremleggelse av hovedpunktene i rapporten

Panelsamtale med Eivind Hansen (administrativ direktør i Helse Bergen), Maja Elisabeth Mikkelsen (Leder i Norsk medisinstudentforening), Erlend Aasheim (avdelingsdirektør i Helsedirektoratet), Runa Askeland Hougen (Klima=Helse) og David Vernon Brasfield (miljøkoordinator Sunnaas Sykehus)

Det blir servert kaffe og frokost i Bergen Global sine lokaler i Jekteviksbakken 31.
Du kan også følge lanseringen på Zoom her.

Registrer deg gjerne her i forkant av møtet

Møtet blir arrangert i samarbeid med
Grønt helsevesen. Grønt helsevesen er et prosjekt med støtte fra Senter for klima og energiomstilling (CET) ved UiB. De jobber for å samle forskere, beslutningstakere, klinikere og helseledere for å kartlegge eksisterende klimatiltak i helsesektoren og utvikle en strategi for hvordan vi kan gjøre det norske helsevesenet klimanøytralt, nettopp dette arbeidet blir blant annet oppsummert i rapporten.

Go to webpage

Praktisk info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

06.10.2021
09:30
Norsk
Legg i kalender 06.10.2021, 06.10.2021

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.