Hungersnaud anno 2023

14.02.2023 15:00 - English

Thor Olav Iversen (UiB) i samtale med forskar Cecilie Hellestveit (Folkerettsinstituttet).

Kva alternativ ligg på bordet for å bekjempe svolt i 2023?

Eitt år etter invasjonen av Ukraina er den globale matsikkerheitssituasjonen stadig prekær. Matvareinflasjonen er høg i Noreg, men slår langt hardare ut i fattige land. Dei siste åra har ein sett eit dramatisk oppsving i bruk av svolt som våpen i krig – særleg i land som Jemen, Etiopia og Syria. Samstundes vurderer FN-organisasjonar å erklære hungersnaud på Afrikas horn.

Stipendiat

Thor Olav Iversen
(UiB) møter forskar

Cecilie Hellestveit
(Folkerettsinstituttet) til ein samtale om hungersnaud og den internasjonale matvaresituasjonen i 2023. Saman skal dei mellom anna drøfte kva juridiske og politiske verkemiddel som ligg på bordet for å avhjelpe hungersnaud.

Samtalen finn stad hos Bergen Global i Jekteviksbakken 31 (ingen streaming).

Foto:
graffoto8 / iStock

Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

14.02.2023
15:00
English
Add to calendar 14.02.2023, 14.02.2023

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.