Høyreekstremisme forklart

16.10.2019 09:30 - English

Elisabeth Ivarsflaten (UiB).

Forelesningen svarer på spørsmålene: Hva er høyreekstremisme? Hvor farlig er høyreekstremisme for Norge i dag? Hvordan kan høyreekstremisme bekjempes?


Elisabeth Ivarsflaten
er professor ved Institutt for sammenliknende politikk og leder for
Digital Social Science Core Facility (DIGSSCORE) og for
Norsk medborgerpanel. Hun spesialiserer seg i studiet av opinionen og politiske partier. Mye av Ivarsflaten forskning, undervisning og skriving utforsker radikale ekstreme høyrepartier og sosiale bevegelser. Hun har mange år vært engasjert i utvikling og anvendelse av innovative spørreundersøkelser. Nylig har hun forgrenet seg til feltet jus og politikk. Ivarsflaten har publisert i American Journal of Political Science, Comparative Political Studies, European Journal of Political Research og andre fagfellevurderte tidsskrifter.

Forelesning er åpen for all – velkommen!

Go to webpage

Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

16.10.2019
09:30
English
Add to calendar 16.10.2019, 16.10.2019

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.