How dare we? Om mennesker, klima og hvorfor vi ikke gjør nok

10.11.2022 09:30 - Norsk

Espen Gamlund (UiB), Ida Vikøren Andersen (UiB), Thea Gregersen (NORCE) og Øyvind Gjerstad (UiB)

Møtet er i Bergen Globals lokaler i Jekteviksbakken 31. Gratis frokost blir servert.

Det er også mogleg å følge med digitalt på Zoom.

Hva slags mekanismer slår inn når mennesket står overfor store kriser? Kriser er vanligvis forbundet med en umiddelbar unntakstilstand som krever akutt handling.

Siden 1980-tallet har forskere advart om at verden står overfor menneskeskapte klimaendringer – endringer med selvforsterkende kraft. Til tross for økt kunnskap og direkte konsekvenser av klimakrisen, er folk generelt lite villige til å legge om livsstil for å stagge klimagassutslipp.

  • Er mennesket virkelig så ulikt andre dyr at vi ikke flykter? Er vi som frosken i gryta som sakte varmes opp – som ikke reagerer før det er for sent?
  • Er vi avhengig av en visjonær (som Elon Musk) for å legge om livene våre?

I COP27 er det mer snakk om klimatilpassing enn tidligere. Hvordan våger vi å oppføre oss som vi gjør i den klimakrisen vi åpenbart står i?

Panel:


Espen Gamlund
(Filosof, UiB)


Ida Vikøren Andersen
(Retoriker, UiB)


Thea Gregersen
(Klimapsykolog, NORCE)


Øyvind Gjerstad
(Lingvist, UiB)

Bilde: Marcus Kauffman/Unsplash

Praktisk info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

10.11.2022
09:30
Norsk
Legg i kalender 10.11.2022, 10.11.2022

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.