Grunnlovens største prøve – Rettsoppgjøret etter 1945

12.03.2019 20:00 - English

Boklansering med Baard Herman Borge (UiT) og historikeren Lars-Erik Vaale (USN)

Boklansering: Grunnlovens største prøve – Rettsoppgjøret etter 1945

I etterkrigsårene ble Grunnloven satt på sin hittil største prøve i Norge. Myndighetene ønsket et strengt og omfattende oppgjør med landsforrædere og krigsforbrytere. I mange tilfeller førte dette til at de tiltaltes grunnlovsfestede rettssikkerhet ble krenket.

I denne boken undersøker statsviteren Baard Herman Borge og historikeren Lars-Erik Vaale hvordan statsmaktene og opinionen så på Grunnlovens bestemmelser om blant annet lovgivningsmyndighet, maktfordeling og ytringsfrihet i sammenheng med rettsoppgjøret.

Boken er den første vitenskapelige studien av oppgjørets grunnlovsmessige side både i dybde og bredde. Boken bygger på et rikt tilfang av tidligere lite studerte primærkilder og sekundærlitteratur fra norske og utenlandske arkiver og biblioteker.

Bli med på en boklansering av Grunnlovens største prøve: Rettsoppgjøret etter 1945 av Baard Herman Borge og Lars-Erik Vaale.

https://scandinavianacademicpress.no/boker/grunnlovens-storste-proveForfatterne vil presentere boken, og etterpå blir det diskusjon av sentrale spørsmål i boken.

Vi serverer kaffe/te og snacks.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Velkommen!

Photo: book cover, Scandinavian Academic Press/Baard Herman Borge og Lars-Erik Vaale.

Go to webpage

Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

12.03.2019
20:00
English
Add to calendar 12.03.2019, 12.03.2019

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.