Grunnlovens § 112: dumpingplass for tomme løfter?

14.05.2019 10:00 - English

Marius Gulbranson Nordby om Grunnloven, maktfordelingen og prøvingsretten i forhold til miljøparagrafen og klimasøksmålet.

MERK: Arrangementet finner sted i
Christie Café (Godt Brød)

Et dypdykk ned i spørsmål om Grunnloven, maktfordelingen og prøvingsretten og hvordan disse forholder seg til miljøparagrafen og klimasøksmålet.

Møteleder: Henriette Sinding Aasen

Foredraget inngår i en serie møter av relevans for UiBs engasjement med FNs bærekraftmål. Serien blir arrangert i samarbeid med
Forum for vitenskap og demokrati,
SDG Bergen og Bergen Global.

Go to webpage

Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

14.05.2019
10:00
English
Add to calendar 14.05.2019, 14.05.2019

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.