Fri rettshjelp – en illusjon?

25.02.2020 09:30 - English

Norges borgere har stor tillit til rettsvesenet. Få vet derimot at hjelpen med fri rettshjelp er behovsprøvd etter inntekt. Denne grensen har ikke vært rørt siden 2009, noe som betyr at dagens enslige uføretrygdede tjener 136 kroner «for mye» per måned. Grupper som er helt avhengig av velferdsstaten blir dermed nektet grunnleggende advokathjelp.

Fri rettshjelp skal ivareta borgernes grunnleggende rettsikkerhet, og for Bergen som er en menneskerettighetsby stiller vi spørsmål om dette er en menneskerettighetsby verdig? Det handler ikke bare om å ha rett, men også om å få rett!

Gatejuristen, en representant fra Fylkesmannen, Høyre og Arbeiderpartiet har bekreftet deltakelse til en samtale om rettigheter, forpliktelser og løsninger.

Det serveres kaffe og croissanter.

Photo credit: Torstein Ihle, Kirkens Bymisjon.

2018 vedtok bystyret at Bergen skulle bli Norges første menneskerettighetsby. Sammen med Raftostiftelsen, Chr. Michelsens Institutte, Bergen Global og Centre for Law and Social Transformation inviterer vi til en seminarrekke hvor vi ser på ulike temaer knyttet menneskerettigheter og byen vår. Hvordan kan vi som et fellesskap sørge for at alle har like rettigheter? Hvilket ansvar har vi som enkeltpersoner og hva kan kommunen gjøre? Følg med på denne seminarserien.

Go to webpage

Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

25.02.2020
09:30
English
Add to calendar 25.02.2020, 25.02.2020

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.