Fredsforhandlinger i Afghanistan: Makt, muligheter og mistro i pandemiens tid

07.05.2020 12:00 - English

Webinar med Arne Strand (CMI), Torunn Wimpelmann (CMI) i samtale med Åse Gilje Østensen (Sjøkrigsskolen).


Se webinaret på YouTube.Etter 18 år med krig i Afghanistan signerte USA og Taliban i februar en avtale om USAs tilbaketrekking. Ifølge avtalen skal amerikanske styrker trekkes ut av landet, fanger skal utveksles og Taliban ikke skal ikke lenger tillate al-Qa’ida å operere i Afghanistan.Samtidig skal Taliban og afghanske myndigheter forhandle om Afghanistans framtid

Det er imidlertid flere skjær i sjøen. Blant annet hersker det stor usikkerhet rundt hvem som egentlig representerer afghanske myndigheter i fremtidige samtaler. Både Ghani og Abdullah har latt seg oppnevne som presidenter. Hvilke agendaer har de to?

Kan krigen i Afghanistan med dette virkelig være over? Hvordan påvirker Corona-epidemien forutsetningene for fredssamtaler og hvilken rolle vil Taliban ha i det fremtidige Afghanistan? Hva med menneskerettigheter og kvinners situasjon?


Åse Gilje Østensen
er prosjektkoordinator ved Sjøkrigsskolen og har tidligere jobbet som forsker ved Chr Michelsens Institutt. Hun spesialiserer seg på privat sikkerhet og militære selskap, og på problemstillinger i skjæringspunktet mellom det sivile og det militære.


Torunn Wimpelmann
er seniorforsker ved CMI og jobber med kjønn, makt og rettsapparatet i Afghanistan. Hun er forfatter av boken
The Pitfalls of Protection.
Gender, Violence and Power in Afghanistan (University of California Press, 2017)


Arne Strand
er direktør for U4 Anti-corruption Resource Centre, ved Chr. Michelsens Institutt (CMI). Strand har doktorgrad i «Post-war Recovery Studies» fra Universitetet i York, og forsket på sårbare stater, fredsbygging og tvungen migrasjon.

Go to webpage

Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

07.05.2020
12:00
English
Add to calendar 07.05.2020, 07.05.2020

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.