Fosen forklart

21.09.2023 12:00 - 13:00Norsk

Statens jakt på fornybar energi skaper ofte konflikt. Vindkraftutbygging på land vil gå utover de som bruker arealene. Hvilke rettigheter har en minoritet i møte med majoritetens behov og hvordan kan de hevde sin rett?

Photo: Rasmus Berg (Natur og Ungdom)

På Fosen-halvøya i Trøndelag har to vindkraftanlegg produsert strøm siden 2020. I 2021 konkluderte Høyesterett enstemmig med at vedtaket om vindkraftutbyggingen var ugyldig.

Ifølge Høyesterett har anleggene «en vesentlig negativ effekt på reineiernes mulighet for å dyrke sin kultur» og de strider derfor mot reineiernes rettigheter etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

Høyesterett sa ikke hva som konkret skulle skje med vindkraftanleggene. Vindkraftverkene på Fosen er fortsatt i drift – til stor frustrasjon blant de berørte reineierne.

I februar i år, 500 dager etter den enstemmige Høyesterettsavgjørelsen, inntok samiske og andre ungdommer Olje- og energidepartementet. Politiet fjernet dem med makt om natten tre dager senere. Dette eskalerte aksjonen og førte til omfattende demonstrasjoner og sivil ulydighet i form av sperring av inngangene til ulike departementer, ikke ulikt aksjonene i den såkalte Alta-saken på 1970-tallet.

Nå er det gått over 700 dager siden Høyesterettsavgjørelsen, og aksjonene fortsetter. Vi har invitert Matilde Marjala (Natur og Ungdom), Per Selle (UiB) og Elin Skaar (CMI) til å forklare bakgrunn, aksjon og veien videre i Fosen-konflikten.

Møtet blir arrangert i samarbeid med Forskningsdagene i Bergen og Bergen sameforening, og det er åpent og gratis for alle interesserte. Enkel lunsj blir servert.

Facebook-arrangement

Praktisk info.

Parkveien 1
Akademika Studentsenteret

21.09.2023
12:00 - 13:00
Norsk
Forskningsdagene i Bergen, Bergen Sameforening Legg i kalender 21.09.2023, 21.09.2023
Elin Skaar
Research Professor, CMI

Elin Skaar is a Senior Researcher at the Chr. Michelsen Institute (CMI), where she heads the research cluster on Rights and Legal Institutions and is Coordinator for the Transitional justice Unit. Her research interests lie in the intersection between law and politics and focus on human rights, transitional justice, and judicial reform.

Read more
Per Selle
Professor, UiB

Per Selle er professor i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Hans forskningsinteresse er særlig konsentrert om komparativ urfolkspolitikk og samisk institusjonalisering, velferdsstatsproblematikk og frivillig sektors rolle i demokratiet.

Read more
Matilde Marjala
Aktivist, Bergen Natur og Ungdom

Matilde Marjala har så lenge hun kan huske vært opptatt av klima og miljø, så det har både preget oppveksten og valgene hun har gjort. Med samisk familie har hun alltid hatt et nært forhold til natur og vært opptatt menneskers og urfolks forhold til den. Da Fosen-aksjonene begynte, ledet Marjala en støtteaksjon sammen med andre i Bergen, og da det passerte 600 dager reiste hun selv opp og aksjonerte. Planen er at det ikke blir siste gang hun aksjonerer for Fosen, som hun mener er vår generasjons viktigste enkelt-sak.

Read more

Elin Skaar

Research Professor, CMI

Elin Skaar is a Senior Researcher at the Chr. Michelsen Institute (CMI), where she heads the research cluster on Rights and Legal Institutions and is Coordinator for the Transitional justice Unit. Her research interests lie in the intersection between law and politics and focus on human rights, transitional justice, and judicial reform.

See personal page: Skaar Elin (cmi.no)

Per Selle

Professor, UiB

Per Selle er professor i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Hans forskningsinteresse er særlig konsentrert om komparativ urfolkspolitikk og samisk institusjonalisering, velferdsstatsproblematikk og frivillig sektors rolle i demokratiet.

See personal page: Per Selle | Universitetet i Bergen (uib.no)

Matilde Marjala

Aktivist, Bergen Natur og Ungdom

Matilde Marjala har så lenge hun kan huske vært opptatt av klima og miljø, så det har både preget oppveksten og valgene hun har gjort. Med samisk familie har hun alltid hatt et nært forhold til natur og vært opptatt menneskers og urfolks forhold til den. Da Fosen-aksjonene begynte, ledet Marjala en støtteaksjon sammen med andre i Bergen, og da det passerte 600 dager reiste hun selv opp og aksjonerte. Planen er at det ikke blir siste gang hun aksjonerer for Fosen, som hun mener er vår generasjons viktigste enkelt-sak.

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.