Feminisme i Islam

21.11.2019 14:00 - English

Boklansering og diskusjon med Marianne Hafnor Bøe (UiS), Nooshin Zaery og Liv Tønnessen (CMI).

Feministiske perspektiver på islam er i sterk vekst internasjonalt, så vel som i norske muslimske miljøer. I boken


Feminisme i islam

presenterer religionsviter Marianne Hafnor Bøe aktuelle feministiske diskusjoner som tar utgangspunkt i islam: Kan en kvinne være imam? Har menn autoritet over kvinner? Er steining straff for utroskap? Fordømmes egentlig homofili i islam? Er det påbudt for muslimske kvinner å bære hijab?

Et hovedpoeng i boken er at kvinners rettigheter og kjønnsforhold i islam ikke bare er tema som diskuteres av ikke-muslimske politikere, samfunnsdebattanter og islam-kritikere, men at dette også er diskusjoner som pågår blant muslimer. Boken viser også at slike debatter ikke er nye i religionen, men har røtter som går langt tilbake i tid.

I dette bokseminaret vil Marianne Hafnor Bøe holde en innledning om bokens tema, og deretter vil det bli en samtale mellom henne, Nooshin Zaery og Liv Tønnessen om hva feminisme i islam er, og hva slags betydning det har i dag.


Marianne Hafnor Bøe
er førsteamanuensis ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hun har blant annet forsket på iranske kvinneaktivisters diskusjoner av islamsk familielov, samt muslimske ekteskapspraksiser i Norge.


Nooshin Zaery
er persisk/bergensk kvinne som er samfunnsengasjert.


Liv Tønnessen
er forskningsdirektør ved Chr. Michelsens institutt.

Go to webpage

Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

21.11.2019
14:00
English
Add to calendar 21.11.2019, 21.11.2019

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.