EU-borgere: likhet for loven?

25.09.2020 09:30 - English

Lubna Jaffrey (byråd), Cathrine Talleraas (CMI), Ingrid Drøskeland (Robin Hood huset)

EØS-borgeres rettigheter er komplekse. Ønsker du å sette deg inn i hele regelverket krever det gjerne en mastergrad for å forstå både ordlyd og innhold. Nordmenn flest regner med at ting løser seg, vi stoler på at systemet gir like rettigheter for alle. Men stemmer dette? Hvilke rettigheter har egentlig EU-borgere når de kommer til Norge? Ikke mange vet at innbyggere fra EU-land har rett til å oppholde seg i Norge, men kun så lenge de kan forsørge seg selv. Hva skjer da den dagen de trenger hjelp? Og hvem står utenfor systemet?

Byråd Lubna Jaffrey møter forsker Cathrine Talleraas fra Chr. Michelsen Institutt og Ingrid Drøskeland fra Robin Hood huset til samtale om sosiale rettigheter, tilgjengelighet av tjenester og Bergen som menneskerettighetsby.

Velkommen på frokostseminar fysisk på Bergen Global eller digitalt!

Bli med på seminaret

på Zoom her.

Alle deltakere må holde minst en meters avstand til hverandre og opprettholde god håndhygiene. Det nedtegnes en liste med kontaktopplysninger for alle deltakere. Denne listen slettes etter 10 dager.

Meld deg på her
. Registrering er også mulig på stedet.

I 2018 vedtok bystyret at Bergen skulle bli Norges første menneskerettighetsby. Sammen med Centre for Law and Social Transformation, stiftelsen Robin Hood Huset, Raftostiftelsen, Chr. Michelsens Institutte, Bergen Global og Kirkens Bymisjon inviterer vi til et seminar hvor vi ser EU-borgeres rettigheter og Bergen som menneskerettighetsby. Hva bør kommunens rolle være? Hvordan kan vi som et fellesskap sørge for tilgang til samme rettigheter? Og har vi et ansvar som enkeltpersoner?

Følg med på denne seminarserien her.


Foto: mahdis mousavi på Unsplash

Go to webpage

Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

25.09.2020
09:30
English
Add to calendar 25.09.2020, 25.09.2020

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.