Er Kabul trygt for retur?

13.11.2017 09:30 - English

Med Arne Strand (Forskingsdirektør, CMI og Direktør, U4) i samtale med Torunn Wimpelmann (Forskar, CMI).

Noreg har så langt i år returnert over 500 afghanarar til Kabul. Samtidig er tryggleiken forverra i heile landet, og spesielt Kabul har store sivile tap. Stortinget er delt i om ein skal stanse eller halde fram med retur av dei som fekk midlertidig opphald i Noreg til dei fylte 18 år.

Spørsmålet er difor: Kor trygt er det å returnere desse afghanarane? Er det mogleg å klare seg i byen for internflyktningar utan nettverk?


  • Arne Strand
    er forskingsdirektør ved CMI og har forska på Afghanistan i ei årrekkje.


  • Torunn Wimpelmann

    er forskar på CMI og har særleg sett på samanhengen mellom kjønn, vald og politikk i Afghanistan.

Velkommen!

Photo: United Nations Photo / Flickr

Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

13.11.2017
09:30
English
Add to calendar 13.11.2017, 13.11.2017

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.