Er det mulig å nå FNs bærekraftmål innenfor planetens grenser?

08.10.2019 10:00 - English

Foredrag med Jørgen Randers om hvorvidt det er mulig å stoppe klimaendringene og samtidig nå de andre bærekraftmålene.

MERK: Arrangementet finner sted i Café Christie, Universitetsaulaen.

Vi skal utrydde fattigdom og sult, vi skal ha ren energi for alle og vi skal stoppe klimaendringene. Et av målene er at vi skal ha anstendig arbeid og økonomisk vekst, og et annet er fred og rettferdighet. Kan vi stoppe klimaendringene og samtidig nå de andre målene?

Foredraget er basert på rapporten
Transformation is feasable, som Randers skrev sammen med Johan Rockstrøm og andre i 2018 (
www.2052.info/earth3).


Jørgen Randers
er professor emeritus i klimastrategi ved Høyskolen BI. Han har arbeidet 40 år med globale fremtidsmål – i akademia, næringslivet og politikken – og driver utstrakt foredrags- og rådgivingsaktivitet over hele verden, spesielt i Kina. Randers har skrevet mange bøker etter at han var medforfatter av
The Limits to Growith i 1972.

Dette foredraget inngår i en serie møter av relevans for UiBs engasjement med FNs bærekraftmål, og blir arranger i samarbeid med
Forum for vitenskap og demokrati og
SDG Bergen.

Vi spanderer frokost med scones, frukt og kaffe fra 08:00.

Velkommen!

Go to webpage

Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

08.10.2019
10:00
English
Add to calendar 08.10.2019, 08.10.2019

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.