Er barnevernet rettssikkert?

14.04.2023 14:00 - 15:30Norsk

Diskusjon av rapporten «Trygg barndom, sikker fremtid»

20. mars 2023 overleverte utvalget som vurderer rettssikkerhet i barnevernet rapporten «Trygg barndom, sikker fremtid» til barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Vi inviterer til et åpent seminar for å diskutere rapporten.

Program:

14:00- 14:30: Innledning: generelt om NOU og særskilt om domstolene med utvalgsleder Marit Skivenes.

14:30-14:40: Innledning om kontinuitet og situasjonen for barn som ikke kan bo hjemme med psykologspesialist Jorunn Øpsen.

14:40- 14:50: Kommentar om domstolen med dommer Lise Gro Søreide.

14:50- 15:00: Kommentar om fosterhjem/barn som ikke kan bo hjemme med Marianne Oftedahl fra Norsk Fosterhjemsforening.

15:00- 15:30: Spørsmål og diskusjon.

Marthe Engedahl, ph.d.-kandidat på juss, er moderator.

Facebook-event

Praktisk info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

14.04.2023
14:00 - 15:30
Norsk
Legg i kalender 14.04.2023, 14.04.2023

Digital deltagelse

Ikke i Bergen? Bli med på Zoom!

Marit Skivenes
Professor, UiB

Marit Skivenes er professor ved Institutt for politikk og forvaltning (UiB) og leder for Centre for Research on Discretion and Paternalism.

Read more
Jorunn Øpsen
, psykologspesialist

Jorunn Øpsen er psykologspesialist og medlem av utvalget.

Read more
Marianne Oftedahl
Fagansvarlig , Norsk Fosterhjemsforening

Marianne Oftedahl er fagansvarlig i Norsk Fosterhjemsforening.

Read more
Marthe Sleire Engedahl
PhD-kandidat, UiB

Marthe Engedahl er PhD-kandidat på juridisk fakultet, og temaet for doktorgradsprosjektet er militær assistanse i væpnet konflikt.

Read more

Marit Skivenes

Professor, UiB
Foto: Eivind Senneset, UiB

Marit Skivenes er professor ved Institutt for politikk og forvaltning (UiB) og leder for Centre for Research on Discretion and Paternalism.

Se personside (UiB).

Jorunn Øpsen

, psykologspesialist

Jorunn Øpsen er psykologspesialist og medlem av utvalget.

Marianne Oftedahl

Fagansvarlig , Norsk Fosterhjemsforening

Marianne Oftedahl er fagansvarlig i Norsk Fosterhjemsforening.

Marthe Sleire Engedahl

PhD-kandidat, UiB

Marthe Engedahl er PhD-kandidat på juridisk fakultet, og temaet for doktorgradsprosjektet er militær assistanse i væpnet konflikt.

Nærmere bestemt ser hun på hvilke rettslige plikter en stat som yter militær assistanse har knyttet til handlingene til den parten som mottar den militære assistansen. For eksempel: Hvilke plikter har Norge i forbindelse med Ukrainas bruk av våpen mottatt fra Norge? Hvilke plikter har Norge når det gjelder handlingene til irakiske soldater som mottar rådgivning av det norske forsvaret? Hun ser på plikter som følger av internasjonal rett, herunder internajonal humanitær rett (krigens folkerett), internasjonale menneskerettigheter, regler om staters medvirkningsansvar og våpenhandelsavtaler.

Se personside.

Lise Gro Søreide

Dommer,

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.