Drømmefondet: Oljefondet forklart

14.02.2019 12:30 - English

Camilla Bakken Øvald forklarer oljefondet

“Vi ivaretar og utvikler finansielle verdier for fremtidige generasjoner”

Oljefondet – vår alles store sparegris – vokser og vokser. Hvert nanosekund stiger summen. I dag ligger det og vaker rundt 8 200 milliarder kroner.

Oljefondet er ikke bare en garanti for deg og meg. Det har gjort Norge til en finansiell stormakt.

Samfunnsøkonomen Camilla Bakken Øvald har skrevet boken
Drømmefondet som kom ut i 2018. Nå kommer hun til oss for å forklare dette spesielle fondet.

Hvordan ble denne kontoen i Norges Bank verdt mer enn noen kunne drømme om? Hvordan forvaltes fondet? Hvilke prinsipper og hensyn bør styre forvaltningen? Kan oljefondet redde oss fra økonomiske kriser i framtiden?


Camilla Bakken Øvald er høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania. Hun har fulgt Oljefondet tett i en årrekke, som vara i representantskapet i Norges Bank, styremedlem i Folketrygdfondet og sekretariatsleder for SVs stortingsgruppe.

Foto: skjermbilde fra

https://www.nbim.no/no/ 20. desember 2018.

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.