Domstolers funksjon – hva betinges de av?

11.04.2018 09:30 - English

Panelsamtale med Ragna Aarli (UiB), Jørn Øyrehagen Sunde (UiB) og Siri Gloppen (UiB/CMI)

Hvilken rolle spiller domstolene i dag? og hvordan kan vi sikre deres funksjon? Disse to grunnleggende spørsmålene vil bli behandlet i seminaret: Domstolers funksjon – hva betinges de av?

Dette seminaret tar utgangspunkt i Domstolskommisjonens arbeid. Domstolskommisjonen er et utvalg satt til å utrede domstolenes organisering, og har som hovedoppgave å undersøke hvordan domstolene kan bli mer effektive.

Domstolskommisjonen arbeider, kjernespørsmål og utfordringer vil bli fremlagt av Domstolskommisjonsmedlem og professor Ragna Aarli. Etter Aarlis presentasjon vil prof. Siri Gloppen og prof. Jørn Øyrehagen Sunde ta diskusjonen videre. Både Gloppen og Sunde vi her gi sine refleksjoner vedrørende Domstolskommisj
onen arbeid, samt supplere med sine innsikter om hvilken rolle domstolene spiller i dag – og hvordan kan vi sikre deres funksjon.

Ler mer om Dolstolskommisjonen her:

https://www.regjeringen.no/no/dep/
jd/org/styre-rad-og-utval/
tidsbegrensede-styrer-rad-o
g-utvalg/
domstolkommisjonen/id2565732/

Det vil bli servert bakverk og te/kaffe.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, velkommen!Ragna Aarli arbeider til daglig som professor ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen med domstolsprosesser som sentralt forskningsfelt. Hun er videre medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi, og utdannet både som medieviter (cand.philol.) og jurist (cand.jur.) fra UiB. Hun disputerte i 2009 med avhandlingen “Offentlig rettergang”, og har publisert en rekke tekster i skjæringspunktet mellom straffeprosess, statsrett og menneskerettigheter.

Jørn Øyrehagen Sunde er en norsk jurist og rettshistoriker. Sunde studerte jus ved Universitetet i Bergen 1992 til 1999 og gjennomførte deretter siviltjeneste ved Statsarkivet i Bergen. I 2007 ble han utnevnt til professor ved Universitetet i Bergen og professor II ved senter for middelalderstudier. Sunde har skrevet innføringsboken i rettshistorie, Speculum legale – rettsspegelen. Han har særlig forsket på rettskulturell utvikling fra middelalderretten til 1700-tallsrett i Danmark-Norge.

Siri Gloppen er professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, seniorforsker ved CMI, forsknings koordinator ved PluriCourts ved juridisk fakultet i Universitetet i Oslo og besøkende stipendiat ved Harvard University (høsten 2014). I tillegg leder hun Centre on Law & Social Transformation. Med et forskningsfokus i skjæringspunktet mellom lov og politikk favner hennes forskningsfelt og arbeider vidt: juridisk mobilisering og sosial og politisk rolle i domstolene, grunnlov, menneskerettigheter, sosiale rettigheter, rett til helse og seksuelle og reproduktive rettigheter; valgprosesser, overgangs rettferdighet og klimaendring styring. Hennes empiriske fokus er på Sør- og Øst-Afrika, India og Latin-Amerika.

Go to webpage

Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

11.04.2018
09:30
English
Add to calendar 11.04.2018, 11.04.2018

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.