Døden forklart

24.01.2019 09:30 - English

Espen Gamlund (UiB) om døden

Når er det verst å dø, og hva er relevansen av dette spørsmålet for globale helseprioriteringer?

Våren 2019 gir Espen Gamlund (UiB) og Carl Tollef Solberg ut antologien
Saving People from the Harm of Death. Dette er det første filosofiske verket som kobler døden til bioetikk, befolkningshelse og helsepolitikk.

I dette foredraget vil Gamlund snakke om døden med utgangspunkt i boken.

Espen Gamlund er professor i filosofi ved institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved Universitetet i Bergen. Han arbeider med moralfilosofi, politisk filosofi og etikk, og særlig med anvendt etikk. Gamlund og Solberg skriver også en populærvitenskapelig bok på norsk om døden. Den gir en oversikt over noen av de sentrale temaene knyttet til døden, og utgis i 2019.

Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

24.01.2019
09:30
English
Add to calendar 24.01.2019, 24.01.2019

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.