Det muslimske brorskap forklart

05.11.2019 09:30 - English

Bjørn Olav Utvik, Professor i Midtøstenstudier ved UiO, tar for seg Det muslimske brorskaps rolle i det kaotiske politiske landskapet i Midtøsten.

Det muslimske brorskap er den eldste og største islamistbevegelsen i den arabiske verden. I de få reelle valgene som har vært avholdt i arabiske land de siste tiåra har det framstått som den sterkeste politiske kraften. Blant annet vant Brorskapet begge de frie valgene i Egypt etter Mubaraks fall.

Siden militærkuppet i 2013 har så vel det egyptiske regimet som dets fremste allierte Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater fordømt Det muslimske brorskap som terrorister. Holder dette vann? Hvordan skal vi forstå Brorskapets rolle i den arabiske våren og i det kaotiske politiske landskapet i Midtøsten i dag?

Bjørn Olav Utvik er professor i Midtøstenstudier ved Universitetet i Oslo og har siden 1990 forsket på utviklingen av islamistiske bevegelser i Midtøsten og Nord-Afrika. Han utga i 2011 boka Islamismen, som snart kommer i ny utgave med fyldig dekning av utviklingen etter den arabiske våren.

Alle er velkomne til forelesning, croissanter og kaffe!

Go to webpage

Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

05.11.2019
09:30
English
Add to calendar 05.11.2019, 05.11.2019

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.