Det internasjonale gjennombruddet

10.04.2018 13:30 - English

Terje Tvedt (UiB) og Arve Ofstad (tidl. Norad/CMI) i debatt om boken Det internasjonale gjennombruddet. Fra ettpartistat til multikulturell stat. Erlend Eidsvik (NFU) modererer debatten.

|iframe scrolling=”no” allow=”autoplay” src=”https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/428640207&color=%23ff5500&inverse=false&auto_play=false&show_user=true” width=”100%” height=”20″ frameborder=”no” |iframe>

Vi inviterer til debatt mellom Terje Tvedt og Arve Ofstad om Terje Tvedts bok
Det internasjonale gjennombruddet. Fra ettpartistat til flerkulturell stat (2017).
Moderator er Erlend Eidsvik, styremedlem i Norsk Forening for Utviklingsforskning (NFU).

I norsk offentlighet både engasjerer og provoserer denne boken sterkt. Den har ført til en debatt om innvandring, bistand, norske verdier og kultur – og om sammenhengene mellom disse. Boken har også blitt en salgssuksess med et opplag på 17,000.

I denne debatten vil vi fokusere på den første del av boka. Denne delen handler om hvordan bistanden påvirket norske holdninger, hvilke verdier og utviklingspolitiske programmer Norge har fremmet, og hva møtet med ulike land og kulturer har betydd for en gjensidig forståelse av en mangfoldig verden.

Fra vaskeseddelen til
Det internasjonale gjennombruddet (Dreyer forlag)

Boken forteller historien om da Norge debuterte på den globale arena som rådgiver i utvikling, og da verden på samme tid kom til Norge som migranter og flyktninger fra Asia, Latin-Amerika og Afrika. Boken viser hvordan samspillet mellom disse to verdenshistoriske bevegelsene forandret Norge. På begynnelsen av 1960-tallet startet den norske staten med å bygge et humanitærpolitisk kompleks som skulle legge grunnlaget for at den politiske ledelsen noen tiår senere erklærte at Norge skulle bli en humanitær stormakt. Nesten parallelt med dette kom de første pakistanerne til Norge, som en fortropp i en stadig voksende migrasjonsbevegelse. I løpet av de siste tiårene førte det til en radikal endring av landets befolkning, religioner og kulturer. Boken fremmer originale og tydelige fortolkninger av hva som skjedde, og dokumenterer hvordan Norges møte med verden og verdens møte med Norge ble styrt av hva forfatteren kaller en ny humanitærpolitisk elite. Forfatteren viser at spørsmålet om det norske og norske verdier – som under det nasjonale gjennombruddet på 1800-tallet – igjen er blitt aktuelt, bare på helt andre måter. Boken diskuterer grunnleggende spørsmål som: Finnes det norske verdier og norsk kultur? Og finnes Norge?

Akademika selger boken under arrangementet.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Terje Tvedt er professor ved Institutt for geografi, UiB. Han har en omfattende publikasjonsliste, som spenner fra Nilen, til vannets historie og norsk utviklingshjelp og norske tenkemåter. Han har også laget en lang rekke dokumentarfilmer.

Arve Ofstad har vært seniorforsker og forskningsleder ved Chr. Michelsens Institutt, FNs stedlige koordinator i Sri Lanka, fagdirektør i Norad og ambassadør i Zambia. Han har bidratt til flere stortingsmeldinger, og han var sekretær for Nord-Sør/Bistandskommisjonen. Han er nå pensjonist og frittstående konsulent.

Go to webpage

Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

10.04.2018
13:30
English
Add to calendar 10.04.2018, 10.04.2018

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.