Byutvikling og arkitektur: Har menneskerettigheter noe å si?

05.05.2021 12:30 - English

Thor Haakon Bakke (Byråd for byutvikling), Katrine Nødtvedt (Byråd for kultur, mangfold og likestilling), Maria Molden (Byarkitekt) og Laura Ve (Programleder, Utviklingsprogram for Dokken) i samtale med Jostein Hole Kobbeltvedt (Raftostiftelsen)

Det er en voksende debatt i og utenfor Norge om hvordan byutvikling og arkitektur former samfunnene våre. Kan byggingen av et hus eller utviklingen av en bydel påvirke menneskerettighetene? Vi inviterer til samtale med byplanleggere og politikere om menneskerettighetene har noe å si for byutvikling, byggebransje og arkitektur i menneskerettighetsbyen Bergen.

Vi vil se nærmere på hvordan menneskerettigheter er blitt en del av arbeidet med Bergen kommunes nye integreringssenter på Landås, høre i hvilken grad menneskerettigheter og bærekraft blir ivaretatt i utviklingen av den nye bydelen på Dokken og utfordre byrådet på deres ambisjoner for byen i årene som kommer.


Bli med på Zoom her.

Innledere og pannelister:

  • Byråd for byutvikling Thor Haakon Bakke
  • Byråd for kultur, mangfold og likestilling Katrine Nødtvedt
  • Byarktitekt Maria Molden
  • Laura Ve, Programleder, Utviklingsprogram for Dokken

Møteleder: Jostein Hole Kobbeltvedt, Daglig leder, Raftostiftelsen

I 2018 vedtok bystyret at Bergen skulle bli Norges første menneskerettighetsby sammen med Centre for Law and Social Transformation, Raftostiftelsen, Chr. Michelsens Institutte, Bergen Global og Kirkens Bymisjon. Følg med på denne seminarserien

her
.

Fotokreditt:
Juan Enrique Gilardi on Flickr

Go to webpage

Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

05.05.2021
12:30
English
Add to calendar 05.05.2021, 05.05.2021

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.