Barn til salgs?

20.04.2016 12:30 - English

Nuray Yildirim Gullestad (IMDI) og Anja Bredal (HiOA) i samtale med Åse Gilje Østensen (CMI) om barneekteskap og tvangsekteskap i kjølvannet av den pågående krisen i Syria.

En av konsekvensene av krigen i Syria er økningen i tallet på barneekteskap blant syriske flyktninger. Barneekteskap et grovt brudd på menneskerettighetene, men er det tenkelig at det kan finnes tilfeller hvor det vil være et større overgrep å oppløse et ekteskap?

I dette lunsjforumet skal
Nuray Yildirim Gullestad (IMDI) og
Anja Bredal (HiOA) i samtale med
Åse Gilje Østensen (CMI) forsøke å finne svar på dette og en rekke andre spørsmål knyttet til barneekteskap og tvangsekteskap.

  • Hvordan berører disse problemstillingene Europa og Norge gjennom migrasjon?
  • Hvilket vern mot overgrep har barna når de er på flukt?
  • Hvordan skal norske myndigheter håndtere barneekteskap og hvilken rolle bør norsk lov spille i møte med barneekteskap?
  • Hva er konsekvensene av å nekte barnebruder å bo sammen med mannen, eller av å tillate det?

Nuray

Yildirim Gullestad er ansatt som rådgiver ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDIvest) og arbeider med regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensinger av unges frihet.


Anja Bredal er forsker ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, HiOA, og har særlig sett på innvandringspolitikk, tvangs- og barneekteskap og vold i nære relasjoner.

Dette arrangementet er del av seminarserien ”
Migration:

Debating the refugee crisis” som Bergen Ressurssenter arrangerer i samarbeid med

IMER
(
International Migration and Ethnic Relations Research Unit Bergen),
SKOK (
Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB) og
Chr. Michelsen Institute.


Alle arrangementer i serien er gratis og åpen for alle.

Velkommen!

Event info.

Bergen Global
Jekteviksbakken 31, Bergen

20.04.2016
12:30
English
Add to calendar 20.04.2016, 20.04.2016

Bergen Global is a joint initiative between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute that addresses global challenges.